Borgerlig begravelse og bisættelse

En borgerlig afskedsceremoni kan finde sted fra et kapel, et beboerhus, hjemmet, en skov, en have, en strand.

Borgerlig afskedsceremoni

Vi har en bred erfaring i forhold til at hjælpe med afskedsceremoni, når den ikke skal være kirkelig. En borgerlig afskedsceremoni kan finde sted fra et kapel, et beboerhus, hjemmet, en skov, en have, en strand. Her er det kun fantasien, der sætter grænser, så længe det er fysisk muligt.

Pårørende og/eller afdødes ønsker er bestemmende for, hvor, hvornår og hvordan ceremonien skal finde sted. Hvis ikke den skal foregå fra kapel, kan det også lade sig gøre at gennemføre en afskedsceremoni på en søndag, en aften, eller hvad der nu måtte være ønsket.

Vi aftaler forløbet i ceremonien med pårørende, og reserverer efterfølgende dato og tidspunkt hos eventuelle relevante instanser.

En afsked er en kærlighedsfortælling om livet. En fortælling om afdødes livsforløb, værdier og i øvrigt det allervigtigste: Alt det, afdøde gerne vil huskes for, og de aftryk, spor og minder han eller hun efterlader hos familie og venner.

Fortællingen skrives af pårørende eller med hjælp fra en af os fra Unik Afsked sammen til et mindeord, der indgår som en del af afskedsceremonien. Desuden aftales hvilke sange der skal synges, og/eller hvilken musik, der skal spilles.

Unik Afsked kan tilbyde alternative ritualer under ceremonien, som er inkluderende, og markerer overgangen fra at være fysisk i livet til at være i pårørendes historie og erindring.

Ceremonilederen kan være en fra familien, vennekredsen eller en af os fra Unik Afsked, der har mange års erfaring med at lede en ceremoni og tale i større forsamlinger.

Efter ceremonien vil afdøde blive kørt til krematorium for at blive kremeret, altså brændt, hvis ceremonien foregår fra et andet sted end kapel med tilhørende krematorium. Eller afdøde vil blive kørt til en kirkegård, hvis kisten skal sænkes i et gravsted.

Hvis afdøde skal kremeres, altså brændes, skal asken herefter i en urne til nedsættelse på en kirkegård, en skovkirkegård, indsættelse på reserveret plads i kolumbarium, eller askespredning over havet.

Borgerlig afskedsceremoni - tablet og mobile
Borgerlig afskedsceremoni