Kirkelig begravelse

Vi aftaler ønsker for begravelsen med pårørende, og reserverer efterfølgende dato og tidspunkt med præst, kordegn eller kirkegårdskontor.

Hvad er en kirkelig begravelse?

Ved en kirkelig begravelse, uanset om det er inden for folkekirken, frikirken eller den katolske kirke, vil præsten tilknyttet det pågældende trossamfund guide ceremonien til ære for den afdøde.

Begravelsen kan finde sted enten i en kirke eller i et kapel, og denne praksis gælder uanset om det er i København, Hvidovre, Frederiksberg eller andre steder i landet.

Vi afholder et med de pårørende for at gennemgå ønsker og behov i forbindelse med begravelsen. 

Derefter arrangerer vi datoen og tidspunktet med præst, kordegn og kirkegårdskontor. De pårørende skal have en gravplads på mindst 3 kvadratmeter, som enten på forhånd ejes eller købes efter møde med graveren på den aktuelle kirkegård. 

Vi sørger for, at gravstedet bliver udgravet på forhånd, så alt er klargjort til selve kistesænkningen på dagen.

Efterfølgende mødes de pårørende med præsten for at dele afdødes livshistorie, værdier og vigtigst – alt det, afdøde ønskede at efterlade som erindringer, spor og minder hos familie og venner.

Præsten og pårørende arbejder sammen om at omsætte disse historier til et mindeord, som bliver en integreret del af den kirkelige begravelsesceremoni. Derudover aftales hvilke salmer der skal synges – normalt 3-4 salmer – og/eller hvilken musik der skal spilles.

Afdøde bliver kørt fra kapellet til kirken, hvor den kirkelige handling finder sted, og efterfølgende til kirkegården. Her vil 4-6 personer sørge for at sænke kisten ned i gravstedet. Den sidste salme synges normalt ved gravstedet med hjælp fra et medbragt salmeblad.

Unik Afsked står for alle aspekter af begravelsesarrangementet i København, Hvidovre, Frederiksberg og i hele Danmark. Du kan læse mere om os her.

Begravelse - tablet og mobile
Begravelse