Bisættelse i København og alle danske byer

Vi aftaler ønsker for bisættelsen med pårørende, og reserverer efterfølgende dato og tidspunkt med præst, kordegn eller kirkegårdskontor.

Hvad er en kirkelig bisættelse?

Ved en kirkelig bisættelse, såsom folkekirkelig, frikirkelig eller katolsk, vil præsten fra det pågældende trossamfund stå i spidsen for ceremonien for den afdøde. 

Dette kan foregå enten i en kirke eller et kapel.

Vi koordinerer med de pårørende om deres ønsker til bisættelsen og reserverer derefter en dato og tidspunkt med præsten, kordegnen eller kirkegårdskontoret.

Herefter mødes de pårørende med præsten og deler information om den afdødes liv, værdier og ikke mindst det allervigtigste: 

– Alt det, som afdøde gerne vil blive husket for, samt de indtryk, spor og minder han eller hun har efterladt hos familie og venner. 

Dette gælder uanset om bisættelsen finder sted i København eller andre steder i landet.

Præsten og de pårørende arbejder sammen om at skrive en mindeordning, som bliver en del af den kirkelige bisættelsesceremoni. 

Derudover aftales hvilke salmer der skal synges – typisk 3-4 salmer – og/eller hvilken musik der skal spilles.

Herefter vil den afdøde blive kørt til krematoriet, hvis bisættelsen finder sted fra en kirke, og blive kremeret, dvs. brændt. 

Asken skal derefter placeres i en urne og nedfældes på det ønskede sted, indsættes på en reserveret plads i kolumbariet eller spredes ud over havet.

Unik Afsked assisterer med bisættelser i København og alle andre danske byer.

Kirkelig bisættelse - tablet og mobile
Kirkelig bisættelse